Vægtproblemer

Udfordringer med vægt, hvad end det er overvægt eller undervægt, skyldes ofte, at der er nogle mentale eller psykiske barrierer. Disse barrierer ligger til hindring for at komme fri af de ikke hensigstmæssige spisevaner. Så frem for at tilgå kosten først, bør du kigge på den bagvedliggende årsag til disse mønstre.

Hos mig vil vi indgå i en dialog omkring dine kostvaner. Hvad spiser du, hvor meget, hvilke tidspunkter indtager du mad og hvorfor indtager du det på de forskellige tidspunkter. 
Der kan ligger mange forskellige udfordringer bag den manglende kontrol/overkontrolleret spisning. Derfor vil jeg også spørge ind til, hvornår dine udfordringer begyndt. Vi ved i dag, at det i rigtig stor grad skyldes, at maden bliver et redskab til trøst og flugt eller for andre en måde at være i kontrol, fordi man på så mange andre områder oplever manglende kontrol. 
Ved at vi finder frem til årsagen bag dine kostvaner, kan vi begynde og adressere problemet. For hvad jeg generelt erfarer er, at de udfordringer vi kæmper med, bliver mere overskuelige når vi opnår en accept og tør stå ansigt til ansigt med vores skyggesider. Skyggesider er oplevelser og erindringer, der ligger uforløste som traumer i vores underbevidsthed og påvirker vores handlemønstre i hverdagen. Derfor oplever jeg, at det er vigtigt at vi skaber bevidsthed omkring de skygger, får den frem i lyset, så vi kan se og forstå hvad vi kæmper imod.