Behandling

I Body All Mind arbejder jeg ud fra tanken om ’hjælp til selvhjælp’. Med det mener jeg, at det ikke er mig der gør forskellen for dig på den lange bane, det er det arbejde du selv lægger i ønsket om en bedre tilværelse, der giver den største ændring. Men jeg vil stå klar til at give dig skubbet i den rigtige retning, når du er klar.

Hvad er kropsterapi?

Kropsterapi kan afhjælpe konkrete fysiske problematikker og spændinger, derigennem mentale eller psykisk ubalance, for er din krop fysisk på overarbejde, vil din evne til at holde hovedet klart og fokuseret, mindskes.

Igennem et samarbejde mellem du og jeg, arbejder vi mod at skabe en muskulær forløsning, led frigørelse og generel kropslig frihed. Det gør det muligt at opnå et overskud, som udbygger dit fysiske og mentale potentiale. I behandlingen benyttes dybdegående massage, hvortil jeg lægger et stort fokus på det bevidste åndedræt for, at du som klient kan slippe dine spændinger bedst muligt. Kost og søvnmønstre er et par af de redskaber jeg benytter mig af, da det er to helt grundlæggende forudsætninger for, at du kan få et godt udgangspunkt i dit behandlingsforløb.

"Hvis ikke vi kan passe ordenligt på os selv, kan vi heller ikke passe ordenligt på andre omkring os"

Hvad kan Body All Mind?

Du skal afholde et foredrag, forsvare din eksamensopgave eller sælge dit produkt. Du kender dit materiale ud og ind, men alligevel har du oplevelsen af, at din mave begynder at vende sig, og du har fornemmelsen af pludseligt at være handlingslammet.

Hvorfor er det at din krop reagerer sådan, ude af din kontrol, selv når det er noget du ellers føler dig sikker i. Det er her, når vores kroppe sætter sig på tværs, at kropsterapien har sin ret. Det er et redskab, der kan være med til at give dig muligheden for at opnå et bedre kendskab til dig egen krop, og finde de svar som dit intellekt ikke har kunnet give dig.

I Body All Mind har jeg en holistisk tilgang til mennesket. Jeg arbejder ud fra tanken om, at kroppen og psyken ikke bør adskilles, men i stedet anskues som en samlet helhed.

Har du eksempelvis nogle fysiske problemer, vil du ofte kunne møde nogle psykiske eller mentale barrierer.

Den kropslige kompleksitet gør, at jeg ikke kan tilgå behandlingen med en bestemt teknik eller måde at tænke på, hvorfor jeg benytter mig af teknikker fra bl.a. zoneterapi, fysioterapi, osteopati, yoga og meditation i behandlingen.

Varighed og forløb af en Body All Mind behandling

En behandling starter som udgangspunkt med en kort indledende samtale, hvori vi sammen vil snakke om, hvad der er årsagen til, at du er kommet. Det er også i løbet af denne samtale jeg vil høre til din generelle skadeshistorik, sygdomme og eventuelle operationer, som jeg bør tage ekstra hensyn til.

Herefter vil jeg starte med en opvarmende behandling af kroppen, så dit system er klar til at hjælpe med at rense ud i de affaldsstoffer, der bliver frigivet fra den låste muskulatur.

Behandlingen vil, efter opvarmningen, være rettet mod at afhjælpe de problematikker du ønskede der skulle arbejdes med. Da min tilgang som Body All Mind behandler er holistisk, vil jeg tilgå kroppen fra flere forskellige vinkler. Jeg vil kigge på din holdning generelt, altså har du steder hvor spændinger bringer din krop ud af alignment. Jeg kigger på om disse spændinger og ubalancer hænger sammen med nogle af de problemer, du italesatte.

Jeg vil undervejs i behandling stille nogle spørgsmål for at øge dit fokus på et eller flere specifikke områder, som jeg tror vil kunne hjælpe dig hvad enten det er fysisk, psykisk eller mentalt.

Når behandlingen er færdig, vil jeg give dig en eller to øvelser med hjem, der tager udgangspunkt i hvad vi arbejdede med i løbet af behandlingen, som du med fordel kan benytte dig af derhjemme.

Vi afrunder behandlingen med en kort snak. Her aftaler vi et eventuelt behandlingsforløb.

En Body All Mind behandling har en varighed på 1 time. I den time er der inkluderet indledende samtale samt af- og påklædning. Selve behandlingen har af den grund en varighed på 50 min.

Klient/behandler samarbejde

I Body All Mind arbejder jeg ud fra den tanken om ’hjælp til selvhjælp’. Med det mener jeg, at det ikke er mig der gør forskellen for dig på den lange bane, det er det arbejde du selv lægger i ønsket om en bedre tilværelse, der giver den største ændring. Men jeg vil stå klar til at give dig skubbet i den rigtige retning, når du er klar.

Dit åndedræt spiller en meget stor rolle i behandlingen. Jeg vil derfor lægge stor vægt på, hvordan du benytter dit åndedræt igennem behandlingen. Det kan nemlig have en stor gavnlig effekt for dig, idet vi igennem vores åndedræt udskiller op mod 70% af de affaldsstoffer vores kroppe skal skille sig af med. Ydermere hjælper det dig til at slappe af i kroppen og din muskulatur, når du spænder op.

Ud fra de ting jeg observerer igennem behandlingen, vil jeg give dig nogle øvelser med hjem, du kan benytte dig af for at forebygge skader og give dig nogle redskaber, der kan give dig muligheden for at tage hånd om dig selv.

Der er mange timer mellem behandlingerne. Hvis du i den mellemliggende tid ikke tager hånd om dig selv, vil du ofte opleve, at det er de samme problematikker du har behov for min hjælp til at forbedre.

Hvor foregår behandlingen

Jeg kan tilbyde behandling i Silkeborg og Århus i forbindelse med erhvervsaftaler.
Ydermere kan jeg tilbyde at behandle hjemme hos dig selv, hvor jeg vil medbringe en briks.

Ved behandling i eget hjem skal jeg kontaktes via mail, vi vil her kunne aftale tid og dato. Bemærk at der ved hjemmebehandling vil være en merpris, som skal dække transport og rejsetiden.

Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål, kan du kontakte mig via mail eller telefon.