Iskiasproblemer

Iskiasproblemer opstår når nervus ischiadicus bliver afklemt af din muskel piriformis, som sørger for at rotere vores ben udad. Låsninger i din piriformis kan opstå ved meget ensidig brug af dine ben. Jeg kan ofte støde på problemer herom, når hvis du sidder meget i bil, på kontor eller hvis du eksempelvis dyrker meget fodbold.

Jeg vil i behandlingen arbejde med at afspænde muskulaturen omkring din hofte, balde og lyske. Det gøres ved hjælp af længerevarende tryk og stræk. Når vi arbejder med at fastholde trykket, vil det langsomt tvinge musklen til at slippe sin spænding, hvorved du opnår samme effekt som ved strækøvelser, du måske selv har benyttet dig af. Den primære forskel er, at jeg kan arbejde mere specifikt på en muskelgruppe og kan yde et mere præcist stræk, end du ofte vil kunne udføre i almindelig strækøvelser. 

For at hjælpe kroppen til at slappe af, vil jeg også lægge stor vægt på din vejrtrækning, fordi den kan være med til at hjælpe dig ind i strækket eller trykket, hvorved du bedre kan være i stand til at slappe af og give slip på spændingen i musklen. Derudover har det stor gavnlig effekt for din restitution og udskilning af affaldsstoffer, som har været ophobet i muskelvævet. 

Ved at lave stræk af nerverne vil det også kunne bedre din tilstand, idet vores nervesmidighed kan forbedres.