Mental Uro & Tankemylder

Hvis du oplever, at have svært ved at sove eller har følelsen af at være stresset, vil det skyldes, at du bruge store mængder energi på dine tanker. Når du bruger for meget tid på at tænke, skaber du ikke noget brugbart resultat, men ender i stedet med at køre ud af en tangent. Dine tanker kan ikke kontrolleres, men du kan lade dem passere og ikke forholde dig til enhver tanke, for du har 70.000 af dem hver dag.

Jeg vil arbejde ud fra den metakognitive teori, hvori kernen handler om at fralægge sig tankerne så meget som overhovedet muligt. Det er nemlig først når vi begynder at forholde os til de negative tanker de fylder. Derfor vil jeg give nogle simple redskaber, som kan være en hjælpende faktor. Jeg vil lægge fokus på, at du i stedet retter din opmærksomhed mod noget mere håndgribeligt. Et eksempel herpå kan være, at du når du bliver bevidst om tankerne, afsætter 15 min om eftermiddagen, hvor du må tænke lige så meget du vil, men når de 15 min er gået SKAL du foretage dig noget andet. Jeg har erfaret, at bevidst vejrtrækning kan været et godt redskab, fordi du på den måde tvinger din opmærksomhed ned på dit åndedræt. 
Det kan også være at du afsætter 45 min herefter til at lave træning, som kræver opmærksomhed, såsom yoga eller styrketræning.