Led- & Muskelsmerter

Smerter i muskler og led kan forekommer på baggrund af mange forskellige udfordringer, hvoraf nogle er mere alvorlige end andre. Jeg vil derfor altid tilråde, at du også konsultere en læge, så det kan udredes om der eventuelt kan ligge en mere alvorlig sygdom bag dine smerter.

Jeg har i mine behandlinger erfaret, at de smerter, der eksempelvis kan opleves i forbindelse med gigt, ofte kan reduceres ved at afspænde den omkringliggende muskulatur. Smerterne der opstår i forbindelse med gigt, vil ofte medføre, at du kompensere for en given bevægelse, fordi du på den måde kan undgå eller reducere dine smerter herved. Det vil dog betyde, at dine muskler skal udføre en markant anderledes opgave end de er designet til, hvorfor de vil udtrættes og danne en større mængde affaldsstoffer, der med tiden vil ophobes i muskelvævet, fordi den venepumpende funktion i muskulaturen nedsættes. 

Dertil vil jeg tildele dig nogle øvelser, hvor du med kontrollerede bevægelser aktiverer og opbygger større kapacitet i den pågældende muskulatur. Du vil på den måde, selv kunne forbedre og vedlige holde din fysiske tilstand.